CENT

Navigace:

hlavní strana o firmě kontakt +420 583 550 086

O nástroji

V rámci zkvalitňování služeb našim klientům bylo rozhodnuto o vývoji nového systému (prostředí pro administraci a správu veřejných zakázek). Proto od února roku 2013 naše společnost vyvíjela ve spolupráci s firmou ProfiNetworks elektronický nástroj CENT - Certifikovaný Elektronický Nástroj Tenderů. Výsledkem spolupráce odborníků na administraci veřejných zakázek naší společnosti a IT odborníků z firmy ProfiNetworks vznikl vysoce sofistikovaný a profesionální produkt odpovídající nejnovějším standardům a požadavkům na administraci veřejných zakázek. Základní verze CENTu odpovídající Zákonu byla vytvořena v květnu 2017 a následně v červnu 2017 bylo toto prostředí certifikováno. Certifikáty byly vydány k datu 6. června 2017. Stávající verze elektronického nástroje CENT 1.1 je certifikována na shodu dle ust. §9, v rozsahu odst.2 písm. a) b) c) d) e) f) g) vyhlášky č. 260/2016 Sb a dále pak na shodu dle ust. §17, §18 a §19 vyhlášky č. 168/2016 Sb.

Elektronické zadávání veřejných zakázek přináší celou řadu výhod. Český právní rámec je v této oblasti dokonce součástí směrnic Evropského parlamentu, který tuto elektronizaci jednoznačně podporuje a prosazuje ji. Samotný proces je přesně definován prováděcími předpisy a zákonem.

Z toho vyplývá nevyhnutelnost elektronizace celého procesu zadávání veřejných zakázek a jeho maximální rozšíření. S dynamickým průnikem informačních technologií do státní a veřejné správy bude tento přechod maximálně urychlován a horizont plného přechodu na elektronický systém je otázkou několika příštích let.


© 2015-2018 Osigeno - veřejné zakázky a dotace s.r.o.
vytvořeno společnostíProfinetworks