CENT

Navigace:

hlavní strana o firmě kontakt +420 583 550 086

FAQ - často kladené dotazy k zákonu o veřejných zakázkách a k administraci v elektronickém certifikovaném systému CENT


 • 1) Nejdou mi přidat dodavatelé

  Jsou dvě možnosti:

  a) Nemám příslušná práva abych si je mohla přidat. Nemám v detailu tlačítko „Přidat dodavatele“. Nejprve si musím nastavit práva v detailu uživatele. Bloček s tužtičkou.

  b) Na přidání dodavatelů práva mám, mám v menu tlačítko přidat dodavatele, zafajfknu je ale nepřidají se...po výběru – označení fajfkou je musím nejprve „uložit pro přidání“ a pak teprve „přidat do projektu“. Výhoda: mohu uložit více dodavatelů najednou....je po jednom jako v EZAKu


 • 2) Registrace dodavatelů

  jsou dva způsoby:

  a) Vlastní registrace, kdy si dodavatel sám provádí registraci od začátku, vyplnění tabulky a zvolení uživatelského jména a hesla...

  b) Před-registrace od zadavatele či administrátora, kdy dojde na e-mailovou adresu dodavatele URL odkaz, ten to potvrdí a přesměruje se do CENTu, zde znovu ověření – dvoustupňová kontrola...


 • 3) Jsem registrovaný dodavatel, přesto nemám u veřejné zakázky zadávací dokumentaci k dispozici.

  a) V případě, že je zadávací dokumentace poskytována na vyžádání, je potřeba po přihlášení do systému CENTu u příslušné veřejné zakázky nejprve požádat o zpřístupnění této dokumentace. K tomu slouží tlačítko "Poslat žádost" v bloku "Zadávací dokumentace veřejné zakázky". Pokud toto tlačítko není k dispozici, nelze již o zadávací dokumentaci požádat, jelikož tomu neodpovídá fáze daného zadávacího řízení.

  b) Dodavateli jsou nabízeny dle nastavení veřejné zakázky zadavatelem různé možnosti přístupu k zadávací dokumentaci např.on line – neomezený a dálkový přístup, on line na vyžádání, není ZD...


 • 4) Certifikát mám uložen v souboru, při podepsání však systém hlásí chybu.

 • 5) Jaký typ certifikátu elektronického podpisu mohu v CENTu používat?

 • 6) Obdržel jsem výzvu k podání nabídky, jak na ni mám odpovědět?

 • 7) K čemu jsou oprávnění? Proč si je musím nastavovat?

  a) Elektronický nástroj CENT ověřuje provádění všech elektronických úkonů vzhledem k oprávněním uživatele, která má nastavena. Existují dvě kategorie oprávnění:

  1. oprávnění na úrovni celého systému, která se nastavují na detailu jednotlivého uživatele:

  • správa organizace
  • správce veřejných zakázek organizace

  2. oprávnění uživatele u konkrétní jednotlivé veřejné zakázky

  Pokud je vaše organizace přiřazena zadavatelem k některé VZ (např. že vám byla odeslána výzva k podání nabídky), je potřeba odpovídajícím uživatelům u dané VZ nastavit patřičná oprávnění, aby např. mohli vidět výzvu, odpovídat na individuální zprávy, zadávat nové aukční hodnoty v aukční síni aj.

  Oprávnění uživatelů se nastavují na detailu příslušné VZ (musíte být přihlášeni) v bloku Oprávněné osoby za dodavatele.

  b) blíže popsáno v Uživatelské příručce dodavatele str. 17


 • 8) Nespustil se mi applet pro elektronický podpis.

 • 9) Stahování souboru se přerušilo

 • 10) Elektronický podpis není akceptován
© 2015-2018 Osigeno - veřejné zakázky a dotace s.r.o.
vytvořeno společnostíProfinetworks